Βιομηχανική ψύξη και Ηλεκτρομηχανολογικά έργα υψηλής ποιότητας


Εγκιβωτισμός με σκυρόδεμα συλλέκτη μονοσωληνίου θέρμανσης σε τοίχο από γυψοσανίδα

Τρίτη, 25 Μάρτιος 2014

Οι τοίχοι ξηράς δόμησης δημιουργούν πολλές φορές προβλήματα κατά την στερέωση επάνω τους εξαρτημάτων δικτύων όπως οι συλλέκτες, τα είδη υγιεινής οι σωλήνες κ.λ.π.

Στη φωτογραφία φαίνεται η λύση που επιλέχθηκε σε μία τέτοια περίπτωση, δηλ. ο εγκιβωτισμός του συλλέκτη και των κατακόρυφων τμημάτων των σωλήνων με σκυρόδεμα. Περισσότερες φωτογραφίες στη σελίδα μας στο Facebook.


watches