Βιομηχανική ψύξη και Ηλεκτρομηχανολογικά έργα υψηλής ποιότητας


Ψυκτικός θάλαμος στο Τμήμα Χημείας

Δευτέρα, 02 Αύγουστος 2010

Παραδόθηκε σε λειτουργία ο νέος ψυκτικός θάλαμος του Τμήματος Χημείας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Ο θάλαμος χρησιμοποιείται στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος και τροφοδοτείται μέσω ενός συστήματος αδειάλειπτης παροχής ρεύματος (U.P.S.) Sentinel 6500 της εταιρείας ACE HELLAS.


watches