Βιομηχανική ψύξη και Ηλεκτρομηχανολογικά έργα υψηλής ποιότητας


Ιστορικό

1998-99

Η εταιρεία ξεκίνησε να λειτουργεί σαν τεχνικό γραφείο στο κέντρο των Ιωαννίνων με κύριο αντικείμενο την μελέτη και επίβλεψη Η/Μ εγκαταστάσεων

2000

Ανάληψη των πρώτων εργολαβιών (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΖΙΑΚΑ, ΠΕΡΑΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

2001

Χρονιά ορόσημο, ανάληψη και εκτέλεση μιας σειράς μεγάλων και σημαντικών έργων η εκτέλεση των οποίων τοποθέτησε την εταιρεία στην αγορά και της έδωσε ουσιαστικά την βασική φυσιογνωμία που έχει μέχρι σήμερα:

  • ΑΣΛΑΝΗΣ Α.Ε. (Βιομηχ. Ψύξη – Η/Μ εγκαταστάσεις)
  • L.C.S.C. A.E. (Βιομηχ. Ψύξη – Η/Μ εγκαταστάσεις)
  • ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αργυροκάστρου (Αλβανία)
  • ΡΕΒΑΣ – ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ Ο.Ε. (Βιομηχ. Ψύξη – Ψυκτικοί θάλαμοι ελεγχόμενης ατμόσφαιρας)
  • Επιπλέον μεταφορά στις σημερινές εγκαταστάσεις.

2002

Εδραίωση της εταιρείας στους προαναφερθέντες τομείς (ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. , ΜΕΝΟΥ Α.Β.Ε.)

2003

Η εμμονή στην κατασκευή έργων υψηλής ποιότητας και η συνεχής after-sales υποστήριξη των πελατών της εταιρείας αρχίζουν να αποδίδουν και η ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ ΤΕΧΝΙΚΗ χαρακτηρίζεται πλέον σαν ένας κατασκευαστής υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας. Παράλληλα σημειώνεται αξιοσημείωτη βελτίωση στην ποιότητα των κατασκευαζομένων έργων και υπηρεσιών, διαμορφώνονται τα βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά της εταιρείας τα οποία είναι αναγνωρίσιμα πλέον στα έργα της («τεχνική υπογραφή»), συστήνεται το πρώτο συνεργείο συνεχούς τεχνικής υποστήριξης και κατασκευάζεται η πρώτη εγκατάσταση βιομηχανικού αυτοματισμού με PLC.

2004

Είσοδος στον χώρο των δημοσίων έργων, ανάληψη αρκετών έργων σε όλη την Δυτική Ελλάδα, έναρξη συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για την κατασκευή ειδικών υψηλής τεχνολογίας κατασκευών. Η ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ ΤΕΧΝΙΚΗ παρουσιάζει το FRIGONET, δικό της προϊόν στον τομέα της παρακολούθησης και καταγραφής θερμοκρασιών σε ψυκτικούς θαλάμους. Η ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ ΤΕΧΝΙΚΗ είναι leader στα Ιωάννινα στον τομέα της κατασκευής ψυκτικών και Η/Μ εγκαταστάσεων σε βιομηχανικές και ψυκτικές αποθήκες καθώς και κτίρια παρασκευής τροφίμων.

2005

Νέα δυναμική είσοδος στην Αλβανία με την ανάληψη δύο εργολαβιών (GJYROFARMA S.A. και FRESH COMPANY, τυροκομείο και εμφιαλωτήριο αντίστοιχα.


watches