Βιομηχανική ψύξη και Ηλεκτρομηχανολογικά έργα υψηλής ποιότητας


Φιλοσοφία

Κατασκευή εγκαταστάσεων υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας. (Φεύγουμε και δεν ξαναγυρίζουμε). Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε μόνο επώνυμα και αξιόπιστα υλικά, και επιλέγουμε με μεγάλη προσοχή τους συνεργάτες.

Προσαρμογή του έργου στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του πελάτη.

Η μελέτη προηγείται της κατασκευής. Η σωστή μελέτη και προετοιμασία διασφαλίζει την απρόσκοπτη, γρήγορη και χωρίς εκπλήξεις εξέλιξη της κατασκευής. Η κατασκευή γίνεται σύμφωνα με το σχέδιο και αλλαγές γίνονται μόνο εφ’οσον μελετηθούν σωστά (Περίπτωση Παξών – λίστα υλικών – δεν έλειψε τίποτε !!!)

Πιστεύουμε στις ικανότητες μας και δεν δεχόμαστε μοιρολατρικά το γεγονός να υστερούμε σε σχέση με ανταγωνιστές μας από Αθήνα ή εξωτερικό. Δουλεύουμε συστηματικά επάνω στις αδυναμίες μας για να βελτιωνόμαστε συνεχώς.

Την δουλειά βγάζει το σύστημα και η σωστή οργάνωση και όχι οι άνθρωποι.


watches