Βιομηχανική ψύξη και Ηλεκτρομηχανολογικά έργα υψηλής ποιότητας


Βιομηχανική Ψύξη

Ψυκτικές εγκαταστάσεις, θάλαμοι νωπών και κατεψυγμένων, θάλαμοι ωρίμανσης και ελεγχ. ατμόσφαιρας

 • ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY AE
  Ψυκτική εγκατάσταση σε κέντρο αποθήκευσης και διανομής τροφίμων της...
 • ΝΟΥΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε.
  Κατασκευή θαλάμου βαθειάς κατάψυξης (-28 C). Το έργο περιλαμβάνει τ...
 • ΓΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ Ο.Ε.
  Κατασκευή ψυκτικού θαλάμου συντήρησης κατεψυγμένων, ψυχόμενου προθα...
 • ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY Α.Ε.
  Ψυκτική εγκατάσταση.
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
  Ψυκτικός θάλαμος.
 • ΒΙΟΚΗΠ Α.Ε.
  Ψυκτική εγκατάσταση ελεγχόμενης ατμόσφαιρας με έμμεση ψύξη με την χ...
| Εγγραφές 1 έως 6 από 14 | Επόμενη » 123 »|

watches